Pavle Apostol (Acts 9-16) – Bezanja | Srpski

 

Ako želite da imate nastavničku karticu stisnite desni klik na aplikaciju koja se nalazi pored teksta i odštampajte aplikaciju kao krupnu stranicu.

—————————————

Da li ste se ikada našli u nevolji?

Današnja priča vezana je za Pavla. Pitam se da li ti išta znaš vezano za Pavla. On je bio veliki učitelj u ranoj crkvi, napisao je gomilu reči u našoj bibliji i poogao je da poruka o Hrišćanstvu bude ispričana celom svetu. Pavle je bio veoma dobar u nailaženju na nevolje.

Pavle je sreo Isusa dok je putovao u Damask, on je trebalo je da uhapsi Hrišćane tamo, ali je on rešio da im se pridruži. Uskoro, ljudi koji su ga poslali u Damask otkrili su to i rešili da pošalju ljude da uhapse Pavla. Kada je čovek došao u grad Pavle je bio zarobljen. “Prati me”, rekao je jedan od Hrišćana i vodio je Pavla do kuće koja se nalazila uz zidine grada. Onda je postavio Pavla u veliku korpu, vezao dugačak kanap oko korpe i ispustio polako Pavla kroz prozor. Pavle je pobegao, ali je znao da Bog želi od njega da nastavi da govori ljudima o Isusu, pa je nastavio da radi to.


Pavle je često putovao sa prijateljima. Bio je sa prijateljem kada su otišli u grad i videli čoveka koji je bio bogalj. Pavle je znao da je čovek vernik pa je odlučio da zamoli Boga da ga izleči. Pavle se tiho molio a zatim viknuo: “Uspravi se i stani na svoje noge”. Gomila ljudi je bila oduševljena , čovek je bio izlečen. Ljudi su mislili das u Pavle i njegov prijatelj Bogovi i počeli su prinositi darove. Pavle je pokušao da objasni da oni nisu Bogovi, da oni služe Bogu, ali ljudi nisu hteli da slušaju. Toliko su bili glasni da su neki Jevreji prišli da osmotre šta se dešava, čuli su šta Pavle zbori i počeli su da bacaju kamenje na njega. Pavle je bio u klopci. “Ostani miran, ne pomeraj se”, rekao je prijatelj. Pavle ga je poslušao, bolela su ga mesta na kojima je bio pogođen ali nije isputio ni zvuka. Kamenje je prestalo da pada, ljudi su prestali da ih gađaju kad su uvideli da se ne pomeraju misleći das u mrtvi. Lagano svi su otišli sa mesta. Pavle i njegov prijatelj su otpuzali polako, pobegli su.

Pavle je nastavio da ulazi i dalje u nevolje pričajući priču o Isusu. Bio je uhapšen i smešten u zatvor sa drugim prijateljem poi menu Sila. Bili su prikovani lancima za zid celu noć. U ponoć Pavle i njegov prijatelj su pevali, shvatili su, kada su upali u nevolju, da će ih Bog čuvati. Bili su toliko sigurni u to das u pevali vesele pesme. Iznenada, zemlja je počela da podrhtava i lanci su počeli da pucaju, a vrata zatvora su se otvorila. Pavle i Sila su se smejali, znali su da ih je Bog spasao ponovo. Izvan zatvora čuvar je paničio, mislio je da je u velikoj nevolji jer su mi zatvorenici pobegli. Prošao je kroz vrata zavora i uzviknuo: “Ehej, ima li koga?” “Svi smo ovde”, reče Pavle. Čuvar je bio iznenađen i zahvalan. Pozvao je Pavla i Silu kod njega kući i zapitao ih da li može da bude pristalica njihove crkve!

Pavle je upadao u razne nevolje, ali je Bog imao za njega zadatak i Pavle je znao da svaki put kada bude upadao u nevolje zbog tog zadatka Bog će brinuti o njemu .

…nastavi da čitaš Rani Život Pavla – Dela Apostolska.

Advertisment

Advertisment

Donations this month: target - $ 60

$ 22